<jau_pauksciai_ishskrido> labanakt...
<zezere> ze ze ze ze ze ze
<zezere> ze ze zebrai
<zezere> gimsta balta
<zezere> ziema tarp
<zezere> juodu medeliu
<zezere> po
<zezere> sermuksniais
<zezere> ie zie zie
<zezere> zie zie ziema
<zezere> dy dygsta zebrai
<zezere> is po po po pu pu pusniu
<zezere> liau liau
<zezere> liau liau ziau ziau ziauru
<zezere> kad
<zezere> jie dygsta po viena
<zezere> ir nesusitinka
<zezere> kad
<zezere> ju mazos raudonos sirdutes
<zezere> ie iesko vie ie iena kitos
<zezere> kaip raudona
<zezere> snieg sniege
<zezere> sniegena
<zezere> iesko raudonu sermuksniu
<zezere> bet neranda
<zezere> ir ja apsning sninga
<zezere> permatomas snie ie iegas
<zezere> ir paslepia
<zezere> jos za za za za za
<zezere> zaliu pie ie ievu ilgesi
<zezere> kuriu ji nie ie ie ie
<zezere> ie ie
<zezere> nagi.... nIEkada nemate